Vyhlásenia o parametroch /2013/

Od 1.7.2013 nadobdlo platnosť nariadenie Európskej únie, podľa ktorého sú výrobcovia a dovozcovia stavebných výrobkov povinní zabezpečiť pre svoje výrobky v lokálnej reči Vyhlásenia o parametroch (v origináli Declaration of Performance – „DOP“).

Tieto nové materiály nahrádzaju doterajšie Vyhlásenia o zhode a dokladujú splnenie predpísaných noriem pre dané výrobky.   

Môžete si ich stiahnuť vždy pri konkrétnom prehliadanom produkte v našom katalógu výrobkov alebo v časti technická dokumentácia.