Nátery vhodné pre styk s pitnou vodou a potravinami

Tieto náterové systémy sú špeciálne určené na nátery zariadení určených na skladovanie pitnej vody a suchých potravín. Vyznačujú sa výbornou priľnavosťou voči oceľovým podkladom. Na základe špeciálnych testov vykonaných akreditovanými skúšobňami sú vhodné na použitie pre styk s pitnou vodou a potravinami.

náterový systém jednoduchosť aplikácie poveternostná odolnosť pružnosť tvrdosť priľnavosť
Syntetické náterové systémy
Alkyduretánové náterové systémy
Polyuretánové náterové systémy
Epoxi-polyuretánové náterové systémy
Vodouriediteľné náterové systémy