Stavebné kovové konštrukcie a architektonické prvky

Zimný štadión O. Nepelu v Bratislave

Bytový dom NOVA v Banskej Bystrici

Hornbach Bratislava - Lamač

Študentský domov Campus Olomouc

Výrobné a skladové priestory JINA Mikulov

Náter striechy kostola v Úbeži

Skleníky na pestovanie gerber Slovkvet Bánov